Lovkrav opbevaring

Sig Sauer P210 6"

Hvordan skal våben og ammunition opbevares?


Der er strenge krav til opbevaring og transport af våben.


Gældende regler pr. 13/1 2016:


Alle skydevåben, som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, skal opbevares i et godkendt våbenskab. Dette gælder for:


Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere bortset fra forladevåben.

Glatløbede haglgeværer, inkl. piber, baskyler og aftagelige magasiner.

Rifler, herunder jagt-, salon- og banerifler.

 


Et godkendt våbenskab skal være boltet fast til gulv eller væg, hvis det vejer under 1.000 kg.


Det følger af våbenbekendtgørelsen, at:


Opbevaring af indtil 25 almindelige våben eller 10 særligt farlige skydevåben skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil.


Opbevaring af flere end 25 almindelige våben eller 10 særligt farlige skydevåben skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Derudover skal der installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg til en døgnbetjent kontrolcentral godkendt af Rigspolitiet.


Ved særligt farlige skydevåben forstås:


Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere bortset fra forladevåben.

Halv- og fuldautomatiske våben.

Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.

Halvautomatiske haglgeværer.


Alle skabe, der i Forsikring & Pensions sammenligningsnøgle for værdiopbevaringsenheder er angivet til at være sammenlignelige med henholdsvis EN1143-1 grade 0 eller EN1143-1 grade 1, anses for at leve op til våbenbekendtgørelsens regler om våbenopbevaring.


Uddrag af sammenligningsnøglen for værdiopbevaringsenheder:

*) Normen SSF3492 har erstattet standarden SS3492, men de er i øvrigt helt ens.

**) STM (standardtyvmetoden) udgået som testmetode i 2013 og STM udgået for salg af nye produkter 2015.


Standardtyvmetoden (STM) udfases endeligt pr. 31. december 2015, og det vil herefter ikke være muligt at købe et NYT skab i BLÅ eller RØD klasse. Disse våbenskabe er dog fortsat på "tilsvarende niveau" som henholdsvis EN1143-1 grade 0 eller EN1143-1 grade 1 og kan derfor også fremover anvendes til våbenopbevaring.


Sikkerhedsskabe testet efter SSF3492 (tidligere SS3492), FG-norm 520:1 og SFS5870 angives på ny (januar 2016) i sammenligningsnøglen som værende sammenlignelige med EN1143-1 grade 0. (Disse testmetoder blev nedgraderet pr. august 2014. Standarden SS3492 blev desuden efterfølgende erstattet af normen SSF3492). Disse sikkerhedsskabe kan derfor også fremover anvendes til våben-opbevaring.


Hvis våbenskabe/sikkerhedsskabe/sikringsskabe tillige skal anvendes til værdiopbevaring anbefales det, at man tager kontakt til sit forsikringsselskab for at afklare mulighederne for det.


Opbevaring af ammunition

Ammunition til skydevåben skal opbevares i et godkendt våbenskab.


Transport af våben og ammunition

Det til formålet nødvendige ammunition kan transporteres sammen med skydevåben direkte fra bopæl og til det sted, hvor skydevåbnet lovligt kan anvendes.


Du kan læse mere om reglerne vedrørende blandt andet opbevaring af våben og ammunition i  Bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv.


Se oversigt over Spørgsmål og Svar.


Senest opdateret: 13. januar 2016 (Link for senere opdateringer)