Information

Almen

information

om

Hvalsø

Skytte-forening

Information om Hvalsø Skytteforening:


Under ovenstående links kan der læses nærmere om Hvalsø Skytteforening og dets vedtægter, historie, bestyrelse m.m.Der er en række undersider med nærmere information om skytteforeningens vedtægter, historie, bestyrelse, priser, kontingent og anden væsentlig information - brug ovenstående "knapper" til nærmere information herom.


Mangler du yderligere information som medlem eller som kommende medlem, så tag kontakt til vores formand på info@KHskytten.dk eller telefon 29 47 54 51 eller spørg os ifm. træning. Vi er i Skyttehuset hver onsdag i vinterhalvåret og hver onsdag i sommerhalvåret. Der er lukket i juli måned.Bly og håndvask:


Der anvendes bly i hagl og patroner idag. Derfor skal hygiejne efter skydning håndteres være fornuftigt.

Det er også derfor der er udluftning på alle indendørs skydebaner, så bly i luften suges væk fra skytten.


Du kan læse mere herom under bly og håndvask.Den vigtigste regel - Vask hænderne efter skydning; 


Husk altid at vaske dine hænder (og ansigt) efter skydning. Herved undgår du at bly optages gennem huden og maden m.m.Sikkerhed:


Der er i sagens natur et grundliggende element omkring sportsskydning og sikkerhed.


Alle skytter er forpligtet til at håndtere riffel eller pistol på sikker vis og alle nye medlemmer vil ved indmeldelse blive instrueret i håndtering af riffel eller pistol.


Medlemmer er forpligtet til at efterleve de retningslinier der foreskrives for afvikling af sportsskydning i Hvalsø Skytteforening og følge DGI Skydning og lovkrav herom.


Til generel information, kan det oplyses, at der er et meget højt sikkerhedsniveau i dansk sportsskydning.---oo0oo---Nærmere om sikkerhed og sportsskydning: DGI Skydning om sikker sportsskydning og transport.