Bly og håndvask

Husk at vaske dine hænder efter skydning!

Bly og håndvask:


Den vigtigste forholdsregel er håndvask efter skydning!Som alle ved, så er bly det bedste metal for anvendelse til sportsskydning og det anvedes i alle sportsskytte sammenhænge. Men det er også et tungmetal og vi mennesker skal ikke have bly indenbords.


Det er vigtigt for såvel børn som voksne, at vi hjælper hinanden med at sikre en god hygiejne efter skydning.


Generelt kan siges, at jo kraftigere kaliber, jo større blyforurening:


Luftriffel og luftpistol har begrænset blyforurening, men skytten berører haglene ifm. ladning og håndvask er påkrævet efter skydning.

For riffel .22 og pistol .22 er blyforureningen også begrænset, dog højere end for luftriffel og luftpistol.

Grov kaliber i riffel og pistol har den højeste blyforurening ogi Hvalsø Skytteforening skydes altid udendørs med grovvåben.Den vigtigste regel - Vask hænderne efter skydning; 


Husk altid at vaske dine hænder (og ansigt) efter skydning. Herved undgår du at bly optages gennem maden m.m.Mere information om skydebaner, bly og god hygiejne:


Links til et par skriv fra DGI Skydning:


En folder om Bly og skydning


Om skydebaner ved Leif Bay