Pistol 25m kommandoer

Pistol 25m Kommandoer


Enhver pistolskytte skal være bekendt med skydekommandoerne - et sikkerhedskrav for 25m pistolskydning!25m kommandoer for Pistol:


Gør klar til 1. skydning ..prøve / gældende ... , 2., 3., etc.


Lad!


Er skytterne klar?


Hvis ikke, "om igen" => Kommando for "Er skytterne klar?" gentages efter 15s


Eller, "sæt af", "Aflad våben og læg det" => kommando helt forfra når situationen er afklaret.


Skyd


Hooold indeee, 2s mellem "hooold" og "indeee", Skydning afsluttes når kommandoen "indeee" brat stoppes.


Er alle færdige? (Er der markering fra en skytte(r) for funktionsfejl, så skal det håndteres - Markering = ene arm oppe, våben  holdes fortsat)


Aflad - Læg  våben


Våbenkontrol (at våben er afladt og sikret med prop)


MarkeringLink til oversigt over pistol 25m kommandoer

---oo0oo---


Omskydning?


Det er i 2015 af DGI besluttet, at der fremover ingen omskydning pga. funktionsfejl vil være.

Det er herefter skyttens helt eget problem og opgave at få skudafviklingen til at gå så optimalt som muligt og selv rettet evt. funktionsfejl under skydningen.


Er der sikkerhedsmæssige funktionsfejl, så skal skytten fortsat markere for  fejl og hermed kan skydeleder hjælpe med at få afhjulpet fejlen på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.


---oo0oo---


Et par bemærkninger:


Er du som skytte i tvivl, så spørg!


Er du ikke klar, så meld "Nej" ved kommandoen "Er alle skytter klar"


Lad aldrig før kommandoen "Lad"


Skyd aldrig før kommandoen "Skyd"


Tilsidesættes pistol kommandoer eller sikkerhedsbestemmelser, så sendes skytten hjem umiddelbart.


---oo0oo---


SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED - SIKKERHED