Historie

150 års historie - Udsprunget som borgerværn efter nederlaget til Tyskland i 1864 .


---oo0oo---


I dag en sportfore-ning med fokus på præcision og hurtighed. En sport forankret i individet og holdet. En spændende sport med en lang historie i Danmark.

Hvalsø Skytteforenings historie:


Skytteforeningens historie går over 150 år tilbage og der har været skydebaner og træning flere steder  gennem tiden.


Foreningens navn er Hvalsø skytteforening, kreds 17-333. Hvalsø Skytteforening er oprindelige stiftet som 33. kreds under DDS Roskilde, men fik opdateret dette ifm. fusionen af DDS og DGI. Hvalsø skytteforening blev stiftet den 1. august 1869 i Kirke Hvalsø, hjemsted i lejre kommune.


Stiftelsen fremgår af amtsprotokollen og foreningens gamle fane. Fanen blev skænket af sognet (sognets kvinder), og er stadig i foreningens eje.


33. kreds er nævnt flere gange i amtets regi, men foreningens egne notater fra foreningens stiftelse og videre forløb er desværre gået tabt.


Hvalsø skytteforenings ældste protokol er fra den 20. april 1934, og i denne nævnes foreningens forskellige skydebaner, formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt skydeaktiviteter.



Skytteforeningens skydebanerne over tid:


Grusgraven på Roskildevej, Lodderne


Hvalsø Hotel (store sal)


Hvalsø skoles formningsgang 1965-1969



2. verdenskrig, besættelsen og efterkrigsårene:


Den 8. september 1943, satte krigen en stopper for foreningens aktiviteter, og alle skytter blev bedt om at aflevere deres våben.


Efter besættelsen kom der igen gang i Hvalsø skytteforening, og vi fortsatte skydningen i Hvalsø bio's kælder og Grundestedgårds mose indtil 1950.


I 1950 stod skytteforeningen uden skydebane og på en generalforsamling blev man enige om, at stoppe aktiviteterne indtil en anden skydebane kunne etableres. På generalforsamlingen 1950 på Hvalsø hotel blev J. Holm valgt til formand (dette fremgår af foreningens 125-års jubilæums skrift 1869-1994).



Januar 1963:


En gruppe skytter fra den da hvilende 33.kreds, blev enige om, at nu skulle der gang i byens  ældste sportsforening igen, skytteforeningen. I februar 1963 blev der afholdt generalforsamling på restaurant Hvalsø, og følgende blev valgt til at varetage skytteforeningens interesser:


H.T Jensen, Verner Mogensen, Durning Sørensen, Svend Rye Sørensen og Axel Andersen.



Det ny skyttehus - 1968:


I 1968 gik vi i gang med opførelsen af det nuværende skydebaneanlæg. Ved  foreningens 100-års jubilæum i august 1969 stod skydebaneanlægget færdig til indvielse. Det nuværende skydebaneanlæg og bygning blev etableret af skytteforeningens egne medlemmer.


I 1968 var bestyrelsens sammensætning følgende: 


H.T Jensen, Durning Sørensen, Bent Gabrielsen, Verner Mogensen og Axel Andersen .



Foreningens virke har siden været i faste rammer, og i de følgende år med fine skyderesultater, samt mange medlemmer fordelt på alle aldersgrupper.


Hvalsø Skytteforening har i hele perioden haft en stor børne- og ungdomsafdeling og har opnået flere flotte placeringer ved Danmarksmesterskaberne i Vingsted og landsdelsmesterskaber m.m..



Af gode resultater kan nævnes:


Landsmesterskabet for ungskytter i 1968


I landsmesterskabet i 1978 deltog vi med 2 hold: juniorer og damer, og begge hold blev landsmestre.


Siden 1995 har skytteforeningen haft stor glæde af skoleskydning. I 2010 blev foreningens skoleskydningshold

Danmarksmestre.


Resultaterne skal der dog ikke kun fokuseres på, idet vi mere satser på breddeidrætten, og det gode samvær i foreningen.



Grundlovsskydning d. 5. juni i Herthadalen:


Det skal også nævens, at i 1970- 80erne var der et årligt højdepunkt med grundlovsskydning den 5. juni i Herthadalen. Det kunne få alle mand af huse.


Amtsprotokollen beretter om et deltagerantal fra 33. KREDS, på 42 skytter i alle aldre i et af årene og så fremdeles.



Vi har her i korte træk forsøgt at give et lille indblik i Hvalsø skytteforening 33. kreds historie og håber det må være til glæde for alle foreningens nuværende og kommende medlemmer.



Skytteforeninger i Danmark:


Som resultat af treårskrigen 1849-51 og de resultatløse forhandlinger om fælles forfatning mellem Slesvig Holsten og Danmark, blev grundlaget for etableringen af landets skytteforeninger lagt og de fleste skytteforeninger i Danmark blev stiftet i årene 1861 - 1870, som et værn mod udenlandske magter og mobilisering af danske borgere med våbentræning.


Roskilde Skytteforening har samlet et interessant skriv omkring deres forenings stiftelse, se nærmere på dette link eller pdf-dokument.