Turneringer

Turneringer


Der er flere forskellige turneringer og det er for både nye og øvede skytter under DGI SkydningKontakt Hvalsø Skytteforening for divisionsskydning og turneringsdeltagelse:


Hvalsø Skytteforening har divisionshold for både  den indendørs vinterturnering og den udendørs sommerturnering.


Kontakt formanden for spørgsmål og ønske om deltagelse. Vi forsøger at sætte holdene, så alle med interesse kan komme ud at skyde divisionsskydninger.   


Vi har divisionsskydninger sommer og vinter sæsonen for 4-mands hold på pistol og riffel.


Vintersæsonen:


Riffel .22/Luft: (15m)

Børn og ungdom på riffel .22

Voksen riffel .22, stilling

Voksen riffel .22,  senior (60+ år)


Pistol .22/Luft: (15m)

Finpistol .22, ÅKL

Luftpistol, ÅKL


Sommersæsonen:


Riffel .22: (50m)

Børn og ungdom på riffel .22

Voksen riffel .22, Senior

Voksen riffel .22,Veteran (60+ år)


Pistol .22: (25m)

Finpistol .22, ÅKL

Standard pistol .22, ÅKL


Turneringer under DGI skydning:

Skytter deles ind i aldersklasser BØRN 0-13 år. JUNIORER 14-16 år. UNGDOM 17-24 år, VOKSNE 25-59 ÅR og VETERANER 60-?? år. I hver klasse er man delt op efter resultater så konkurrencen bliver så retfærdig som mulig. Der er grundlæggende 2 slags skydninger - baneskydning hvor afstanden til skiverne er den samme hver gang 15 m, 25 m, 50, 200 m og 300 m - Terrænskydning hvor man går mellem de forskellige skiveopstillinger som varierer i form og afstand. Se klassekrav og aldersklasser.


Forklaring af skytteklasser for bane og terræn turneringer:

Nedenfor er 2 links med specifikation af hver skydeklasses skydestilling - se også skyttebogen kap. 3 og klassekrav og skydeprogrammer. Afhængig af skydeklasse, er skydestillingen forskellig og med forskellig støtte af skytte og våben. Skydestillinger for bane er stående, knælende, liggende. Støtte til skydestilling er bl.a. med/uden anlæg, med/uden albuestøtte, en-hånds, to-hånds, osv. osv. Se alle forklaringer for hver bane og terrænklasse på nedenstående 2 links.

  

    ---  Bane      ---oo0oo---      Terræn ---


--- Forkortelser      ---oo0oo---      Klassekrav ---Øvrige konkurrencer og stævner:


Skoleskydning:

Skoleskydningen er et samarbejde startet op mellem Dansk Skoleidræt og De Danske Skytteforeninger, idag DGI Skydning.


Skoleskydningen er et tilbud til alle landets 5. klasser. Skoleskydningen startede i 1995, og der deltager årligt 8-10.000 elever fra hele Danmark.


Skoleskydningen er en turnering, hvor hele klassen kan deltage. Eleverne deles op i hold á fire. Træningen og den indledende runde afvikles i oktober og november af den lokale skytteforening. De 20 bedste hold fra amtet går videre til en Landsdelsfinale, og vinderne går videre til en landsfinale i Vingsted i slutningen af november. 


Du kan finde mere information om skoleskydning på Skyttens hjemmeside


Terrænskydning:

Blandt de voksne pistolskytter, er der en del aktivitet indenfor terrænskydning. Vi deltager i 4-6 terrænskydninger årligt. Det være sig finpistol .22, .32, GPA og GR.


Indenfor riffel og pistol terrænskydning er der den årlige terrænskyttenåls konkurrence. Årets top-20% skytter i hver klasse, tildeles årets terrænskyttenål.


Skytteforeningsstævner: (KAP-skydninger)

Der er flere gange månedligt skytteforeningsstævner, som alle aktive skytter med skyttenummer kan tilmelde sig til på skydetilmelding.dk eller hos den arrangerende skytteforening, såfremt stævnet ikke bookes på skydetilmelding.


Pris for deltagelse er typisk 65-75 kr for hovedskydning + 20-30 kr for deltagelse i mesterskabsskydning. Dvs. mulighed for 2 skydninger i samme skydedisciplin på samme klubstævne. Der er typisk en mindre præmie til vinderen af hovedskydningen (gavekort) og medalje til vinderen af mesterskabsskydningen (totalresultatet af hovedskydning og mesterskabsskydning)


Turneringer under DGI Skydning:


Indendørs turneringer: (Vinterhalvåret, ca. 1/10 - 1/4)


Divisionsskydning:  (Riffel .22 - Riffel luft - Pistol .22 -  Pistol luft)


Hvalsø Skytteforening tilmelder hvert år en række hold til divisionsskydninger på både riffel og pistol.

Divisionsholdene stilles på basis af skytternes interesse for deltagelse, træningsindsats og resultater. Vi har et fokus, at alle med interesse og indsats kan deltage i foreningens divisionsskydninger. Kørselsudgifter er begrænsede, da al divisionsskydning sker i relativ nærhed af Hvalsø og det er derfor kutyme, at chaufføren modtager en flad 20'er af hver skytte for at køre til divisionsskydning. I det omfang det er muligt, skiftes man om at køre til de enkelte stævner.


Se mere på DGI Midt- og Vestsjælland Skydning eller tag kontakt til Hvalsø Skytteforening for mere information om tilmeldte hold, planlagte divisionsskydninger og datoer.Konkurrenceskydninger - stævner:


Der indbydes løbende til skydestævner fra skytteforeninger på Sjælland og Danmark i øvrigt. Stævner fremgår af aktivitetskalenderen, fremsendte indbydelser til Hvalsø Skytteforening og andre fremgår af skydetilmelding.dk. Alle skytter skal være oprettet med et skyttenummer for at kunne deltage i stævner og divisionsskydninger. Alle skytter skal være klassificeret til hver enkelt skydedisciplin før der kan tilmeldes til skydestævner. Kun klassificerede skydediscipliner for skytten kan der ske tilmeldelse til. Mangler du en klassificering, så kontakt  den klassificeringsansvarlige for DDS Midt- og Vestsjælland for skyttenummer og klassificering på de discipliner du som medlem ønsker at deltage i. Som ny skytte i Hvalsø Skytteforening kan du deltage i riffel .22, luftriffel .22 og pistol .22 stævner. Kontakt formanden i Hvalsø Skytteforening for spørgsmål og tilmelding, da nye skyttemedlemmer skal have følge af en skytte med transportgodkendelse af foreningsvåben.


Links: Kalender med lokale stævner og kurser - Skydetilmelding stævner - DGI aktivitetskalenderUdendørs turneringer:  (Sommerhalvåret, ca. 1/4 - 1/10)


Divisionsskydning: ( Riffel .22 - Pistol .22)

Vi har deltagelse på både riffel .22 og pistol .22 i sommerhalvåret. For pistol .22 har vi divisionshold på finpistol og standardpistol.

Vi har ikke for tiden divisionshold på riffel 200m, GPA eller GR. Kørselsudgifter er begrænsede, da al divisionsskydning sker i relativ nærhed af Hvalsø og det er derfor kutyme, at chaufføren modtager en flad 20'er af hver skytte for at køre til divisionsskydning. I det omfang det er muligt, skiftes man om at køre til de enkelte stævner.


Konkurrenceskydninger - stævner:

Der er i hele sommerhalvåret en række konkurrenceskydninger, som medlemmer frit kan tilmelde sig til. Det dækker riffel 50m, riffel 200m, pistol 25m og terrænskydning for riffel og pistol. Som medlem af Hvalsø Skytteforening tilmelder du dig selv til konkurrenceskydninger (stævner) og koordinerer med andre skytter om samkørsel og for terrænskydning sker der typisk fælles tilmelding for deltagelse i samme patrulje(r) til terrænskydninger. For terrænskydninger på pistol, deltager vi typisk 2-4 mand og kører typisk sammen til terrænstævnet. Kørselsudgifter deles man om, ca. 1 kr/km + broudgifter m.m. I det omfang det er muligt, skiftes man om at køre til de enkelte stævner.


Udenlandske stævner:

Vi deltager ofte i Lönsboda pistol terrænskydning i september/oktober måned og overnatter deroppe. Lönsboda terrænskydning kaliber .22, .32, GR og GPA disciplinerne, både som dag og natskydning. Natskydning er specielt for danske skytter, da denne disciplin ikke findes i Danmark.

Deltagelse i udenlandske stævner har særlige krav til våbentransport og registrering heraf og det er det enkelte medlems ansvar, at alle regler overholdes. Er du i tvivl om regelsættet, så vend det med din skytteforening. Skytter med deltagelse i udenlandske stævner har et våbenpas for alle konkurrencevåben og for rejser til Sverige, sker der tillige lovpligtig registrering hos det Tullverket Sverige for import/eksport af konkurrencevåben. Før transport af sportsvåben til udlandet, er skyttemedlemmet forpligtet til at sikre at det sker ift. regelsættet i de(t) lande der  besøger. Kørselsudgifter deles man om, ca. 1 kr/km + broudgifter m.m. I det omfang det er muligt, skiftes man om at køre til de enkelte stævner.


Links: Våbenpas - Tullverket Sverige - Lönsboda Pistolskytteklubb---oo0oo---


Hvor finder jeg stævner at deltage i under DGI Skydning?

Stævner fremgår af dels DGI midt og vestsjælland, dels rundsendte indbydelser modtaget hos Hvalsø Skytteforening og andre stævner fremgår af skydetilmelding. Alle skytter skal være oprettet med et skyttenummer for at kunne deltage i stævner og divisionsskydninger. Terrænstævner kan findes på nedenstående links og på de enkelte skytteforeningers hjemmesider. Fordi et stævne ikke fremgår af skydetilmelding, er ikke det samme som at det ikke er der. Hver klub bruger sine sites og forums for stævneopslag og tilmelding, så kig regelmæssigt på de 3 links nedenfor, lokale skytteforeningers sites og  de regionale skytteregioners stævneoversigter.


Links: Skydetilmelding stævner---oo0oo---


Resultater og ranglister for skytter i DGI Skydning:

Som skytte kan du online aflæse dine resultater fra stævner du har deltaget i og hvordan du er placeret på ranglisten for hver enkelt disciplin du deltager i. Nedenfor er links til både resultater og ranglister. Deltagelse i stævner, resultater og rangliste  kan kun ses, når du har et 6-cifret skyttenummer fra DGI Skydning. Som Skytte i Hvalsø Skytteforening har du også dit interne 3-cifrede skytteforeningsnummer, men det kan ikke bruges til stævner udenfor Hvalsø Skytteforening.


Link: skytteresultat - Link ranglister - Link DDS Midt- og Vestsjælland resultater


For at deltage i et stævne, skal skytten være klassificeret på den pågældende disciplin - Kontakt den klassificeringsansvarlige for DDS Midt- og Vestsjælland for skyttenummer og klassificering på de discipliner du som medlem ønsker at deltage i. For skytter uden egne sportsvåben kan der kun deltages i discipliner på riffel .22, luftriffel og pistol .22, og kun med deltagelse af skyttemedlem fra Hvalsø Skytteforening med transporttilladelse af foreningsvåben.


Er der fejl i resultater? Mangler du et resultat? En klassificering af disciplin? eller skyttenummer? Kontakt formanden for Hvalsø Skytteforening, hvis du er medlem af Hvalsø Skytteforening, eller DGI Midt- og Vestsjælland.


Bemærk: Resultater bliver ofte først lagt op efter klagefristen er udløbet og  det anbefales, at skytten selv ser sin placering under skydestævnet, da der typisk går 2 - 4 uger fra skydestævnets afslutning til resultatet er synlig på stævneskytteforeningens egen hjemmeside eller DDS Midt- og Vestsjællands resultater.---oo0oo---


Turneringer under Dansk Skytte Union:


Hvalsø Skytteforening er ikke medlem af Dansk Skytte Union (Sjællands skytte Forbund) og ønsker skytter derfor deltagelse i stævner, mesterskaber og OL under Dansk Skytte Union, så skal skytten melde sig ind i en skytteforening under Dansk Skytte Union. Flere skytter er medlem af flere skytteforeninger, bl.a. pga. tilgangen til mere træning, stævner og mesterskaber.


Deltagelse i stævner og mesterskaber under Dansk Skytte Union kræver:


Medlemsskab af skytteforening, som er medlem af et skytteforbund under Dansk Skytte Union. For Sjælland er 80 skytteforeninger med af Sjællands Skytte Forbund. F.eks. Fløng-Hedehusene Skytteforening.

Indløsning af årligt Unionskort (Mere om foreningsmedlemsskab kan ses her, LINK)


---oo0oo---


Turneringer under Dansk Sportsskytte Forbund:


Hvalsø Skytteforening er ikke medlem af Dansk Sportsskytte Forbund. I DSF skydes der bl.a. kombipistol.

Skytter kan søges yderligere information om Dansk Sportsskytte Forbund her: Dansk Sportsskytte Forbund---oo0oo---


Hvordan er DGI Skydning, DSF, Dansk skytte Union m.m. organiseret?


Information om skytteforbund og organisering kan ses på nedenstående link. Bemærk at DDS er fusioneret med DGI, hvilket ikke fremgår af oversigten.


Link: Skytteinfo.dk/organisering