Bestyrelsen

Bestyrelsen i Hvalsø Skytte-forening:

7 mand

Bestyrelsen i Hvalsø Skytteforening:


Iht. skytteforeningens vedtægter, vælges bestyrelsesmedlemmer på den årlige generalforsamling.


Bestyrelsen i Hvalsø Skytteforening: (Generalforsamling 2017)


Formand:     

Michael Groot

info@KHskytten.dk


Kasserer:

Peter W Rasmussen

T 46407803

M 21720963

Kasseren@KHskytten.dk


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Eskil Gotfredsen - Næstformand

Laila  Bjerre Larsen

Marianne Much

Lisbeth Groot

Simon Als Laursen


Bestyrelsesmedlemmer - suppleanter:

Gitte Kjep Andersen

Jan Laursen - web-master


Revisorer:

Per Dunk Pedersen

Otto Baltersen


Revisorsuppleant:

Nanna Groot