Bestyrelsen

Bestyrelsen i Hvalsø Skytte-forening:

7 mand

Bestyrelsen i Hvalsø Skytteforening:


Iht. skytteforeningens vedtægter, vælges bestyrelsesmedlemmer på den årlige generalforsamling.


Bestyrelsen i Hvalsø Skytteforening: (Generalforsamling 2017)


Formand:     

Michael Groot

info@KHskytten.dk


Kasserer:

Peter W Rasmussen

T 46407803

M 21720963

Kasseren@KHskytten.dk


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Se generalforsamlingsreferat.


Bestyrelsesmedlemmer - suppleanter:

Se generalforsamlingsreferat.


Revisorer:

Se generalforsamlingsreferat.


Revisorsuppleant:

Se generalforsamlingsreferat.