Nyt medlem

Nyt

medlem

i

Hvalsø

Skytte-

forening?

Nyt medlem i Hvalsø Skytteforening?


Det er vigtigt for os, at nye skytter har interesse i at blive aktive i Hvalsø Skytteforening.


Kontakt vores formand for en træningstime - skriv til info@khskytten.dk

eller ring til os - Telefon 29 47 54 51 .


Som nyt medlem i Hvalsø Skytteforening, kan det være svært at forstå alle forhold. Der er i sagens natur et sikkerhedsaspekt i sporten, som andre idrætsgrene ikke har på samme vis. Vi har et stort fokus på sikkerhed og korrekt våbenhåndtering, og sikrer at alle nye medlemmer forstår dette til fulde.


Der er en mængde information, som  du som ny skytte bør og kan erhverve dig. Vi har information under www.KHskytten.dk og hos DGI/skydning er der endvidere en del information. Er du i tvivl, så spørg :).


Som skytteforening er vi underlagt et sæt strenge sikkerhedsforskrifter.


Kun skyttemedlemmer godkendt af politiet kan have nøgle og kode til vores skydebane og depot

Kun skyttemedlemmer godkendt af politiet  kan udstede transport godkendelser for foreningsvåben

Kun formanden kan godkende ansøgning af sportsvåben til skyttemedlemmer og godkendelse kan kun ske på basis af, at skyttemedlemmet er aktiv udøvende sportsskytte i Hvalsø Skytteforening. Der er endvidere skærpede krav til grovvåben, herunder SKV godkendelse hos politiet og justitsministeriet.

Alle sportsvåben med SKV godkendelse skal opbevares i godkendt våbenskab og transport skal ske iht. regelsæt  herom.


Træning som aktiv skytte

Som skyttemedlem hjælper vi gerne med din udvikling som sportsskytte. Det være sig som riffelskytte og som pistolskytte.


Som nyt medlem, får du din egen kontaktperson  og på denne vis forsøger vi at sikre, at du både føler dig velkommen som nyt medlem og  får et rum for dialog om det at være sportsskytte. Spørgsmål om træningsforslag, opfølgning på træning og hvorfor der sker det og det og hvor du kan søge yderligere information om skydning og skydeteknik.


Har du spørgsmål ifm. din træning, kan du også tage kontakt til en af os ældre skytter og vi hjælper gerne.


At være sportsskytte kræver også en egen indsats. En tålmodighed til at forstå sporten og det at være sportsskytte.


Det ser let ud at skyde, men at blive en dygtig skytte kræver træningsindsats, viden om skydning, mental træning og fysisk træning tillige.


Kontingent: (Fra 2021)


Børn       450 kr

Voksen   650 kr


Nye skytter kan prøveskyde op til 3 gange før medlemsskab. Prøveskydninger iht. prislisten.Nyt medlem i Hvalsø Skytteforening?

Som medlem i Hvalsø Skytteforening får du din egen kontaktperson. Du får en sport med  mulighed for at dyrke koncentration og selvkontrol under træning og konkurrence. Lærer nye sportsskytter at kende, deltage i aktiviteterne i Hvalsø Skytteforening og deltage i stævner og divisionsskydninger. Det er dit valg :)

Ny skytte - Hvor starter jeg?


Som ny skytte i Hvalsø Skytteforening har du en prøvetid, så du lige kan vurdere om det er noget for dig. Fra første dag bliver du tilknyttet en kontaktperson, som kan besvare spørgsmål og hjælpe med din første træning. Efter 2-3 gange træning på skydebanen vil du blive indmeldt. Medlemsskab har et årskontingent på 650 kr. for vokse og 450 kr for børn.


Som medlem har du adgang til klubbens udstyr, træning på vores egen skydebane, sommer og vinter, og kan deltage i alle vores aktiviteter.


Som nyt medlem kan du træne med riffel .22, luftriffel, pistol .22 og luftpistol.


Alt udstyr er tilstede for nye medlemmer og træning sker på basis af betaling for skiver og ammunition før hver træningssession i Hvalsø Skytteforening.


Med øvelse vil du erfarer at eget udstyr har sine fordele. Udstyr justeret til dig og din krop, skæfte tilpasset din hånd og sigtemidler tilpasset dig.


Træningsdagbog:


Som skytte, kan det med fordel føres træningsdagbog, hvor erfaringer og forhold fra træningen noteres ned. Hermed styrkes fokus på skydeteknik og resultater. Læs mere om træningsdagbog på DGI/skydning.


Kort om egne sportsvåben:


 

Luftriffel og luftpistol kan erhverves uden krav om skyttegodkendelse hos politiet og/eller justitsministeriet.  Det er præcisions sportsvåben der anvendes.

Riffel .22 kræver SKV godkendelse, hvor Formanden i Hvalsø Skytteforening skal godkende skyttemedlemmets ansøgning og herefter skal SKV ansøgning sendes til politiet for sikkerhedsgodkendelse.   Grundlag for godkendelse er bl.a. at skyttemedlemmet er aktiv sportsskytte i Hvalsø Skytteforening.

Pistol .22 forudsætter aktivt medlemsskab som skytte i minimum 2 år samt godkendelse af både Hvalsø Skytteforening og godkendt SKV ansøgning fra politiet ifm. sikkerhedsgodkendelse.

Grovpistol større end kal. .22  forudsætter aktivt medlemsskab som pistolskytte i minimum 2 år  samt godkendelse af både Hvalsø Skytteforening og godkendt SKV ansøgning fra politiet ifm. sikkerhedsgodkendelse. Der er skærpede godkendelseskrav for grovvåben og godkendelse forudsætter bl.a. ren straffeattest, at man er aktiv sportsskytte og har været det over en længere periode.

Lidt generel information om SKV våbentilladelse og retningslinier. Se mere på  krudtuglen.

Spørgsmål generelt om skydning og SKV våbenpåtegning kan uddybes på  DGI/skydning FAQ.


 

Hvalsø Skytteforening forbeholder sig ret til at afvise enhver ansøgning om eget sportsvåben uden  videre. Hvalsø Skytteforening har ansvaret for at alle medlemmer forstår sikker våbenhåndtering, samt kravet om regelmæssig træning som aktiv sportskytte - Kun aktive sportsskytter kan forvente godkendelse af ansøgning hos Hvalsø Skytteforening og SKV godkendelse.