Turnering 15m - 50m - 200m

Turneringer på 15m, 50m, og 200m


For baneskydning på 15m, 50m og 200m er der ingen kommandoer, men retningslinier der skal følgesRetningslinier for 15m, 50m og 200m baneskydning:


Der er ingen skydekommandoer, men alle skytter skal følge DGI's sikkerhedsinstrukser, herunder nedenstående forhold. Skyttebogen fra DGI/skydning er regelsættet for enhver skydning under DGI og ved tvivl, så brug den. Link: SkyttebogenSikkerhed

Høreværn påsættes før indgang til skydebanen.

Våben skal håndteres med sikkerhedspløk isat, så det er tydeligt, at våbnet ikke er ladt.

Magasin må ikke være ladt før skytten er på standpladsen. Magasin må ikke isættes våbnet før skytten er på standpladsen.

Våbnet skal pege i skyderetningen hele tiden, aldrig sideværts eller bagud.

Et ladt våben må skytten aldrig lægge fra sig. Aflad våbnet og isæt sikkerhedspløk.

Er der funktionsfejl skal det udbedres på standpladsen - tilkald hjælp efter behov.

Efter endt skydning aflades våben og sikkerhedspløk isættes, og våbnet pakkes ned på standpladsen (pistol)

Transport af synligt våben til/fra standplads, skal ske med mundingen pegende opad, både for riffel og pistol.


Skydeinstruks

Ingen tændt mobil på skydebanen.  (Flyfunktion eller slukket)

Orienter dig om skydeinstruks før du går til standpladsen på skydebanen.

Før skydning påbegyndes, kan det forekomme, at skydeinstruks gennemgås af den stævneansvarlige skytteforening. Det sker mens skytterne har indtaget deres pladser ved standpladserne og evt. spørgsmål besvares før skydning.


Prøveskive

Først skydes prøveskive og herefter gældende skiver. Der må ikke gås tilbage til prøveskive, efter skydning på gældende skiver er påbegyndt. Der er frit antal skud på prøveskive, men tiden hertil indgår i det samlede tidsforbrug for skydningen. Hvorfor flere prøveskud giver færre minutter til den gældende skydning.


Tid

Riffel: 30 min inkl. prøveskud (20 gældende skud - frit antal prøveskud)

Pistol: 45 min inkl. prøveskud (30 gældende skud - frit antal prøveskud)


Resultat og skiver

Efter endt skydning,  afsluttes skydning jfr. modtaget skydeinstruks.

Afhængig af skydeinstruks, tager skytten skydeskiverne med tilbage til sammentælling, eller efterlader skydeskiverne på standpladsen eller ved elektronisk skiveanlæg. For elektronisk skiveanlæg anmoder skytten skydeofficial om udskrivning af resultat efter endt skydning. Ønsker skytten egen kopi, så bedes herom.